null

Při používání kategorií ve svém online obchodě, portfoliu nebo blogu můžete nyní tyto kategorie automaticky přidávat jako rozbalovací nabídku na hlavní navigaci webu. Najděte tuto možnost v nastavení své kategorie.