null

VIP uživatelé nyní mohou ve svém portfoliu zobrazovat různé ceny pro návštěvníky z různých regionů. Geolokaci používáme k určení, odkud každý návštěvník navštěvuje, a zobrazujeme různé ceny ve vašem portfoliu na základě polohy.